Esimerkit : Lineaariset yhtälöt

Eulerin yhtälö

1) Toisen kertaluvun lineaarinen ja homogeeninen differentiaaliyhtälö x2y'' - 3xy' + y = 0 on esimerkki Eulerin yhtälöstä. Se on helpointa ratkaista yritteellä y = xr. Tämän sijoittaminen yhtälöön antaa

r(r - 1)xr - 3rxr + xr = 0.

Jakamalla tekijä xr pois yhtälöstä päädytään ehtoon r2 - 4r + 1 = 0, mistä seuraa r = 2 ±  V~ 
3. Yhtälön yleinen ratkaisu on siten

y = C1x2+ V~ -
  3 + C2x2- V~ -
  3.

Koska eksponentit eivät ole kokonaislukuja, on rajoituttava alueeseen x > 0.

2) Jos kolmannen kertaluvun yhtälöön x3y''' - 5x2y'' + 14xy' - 18y = 0 sijoitetaan yrite y = xr , päädytään yhtälöön r3 - 8r2 + 21r - 18 = 0. Tämän juuret ovat r1 = 2, r2 = r3 = 3.

Tämä vastaa tilannetta, missä sijoituksella x = et vakiokertoimiseksi muunnetulla yhtälöllä on yleinen ratkaisu u = C1e2t + C2e3t + C3te3t. Sijoittamalla tähän t = ln x voidaan palata alkuperäiseen muuttujaan, ja yleiseksi ratkaisuksi saadaan

y = C1x2 + C2x3 + C3x3 ln x.

Edellytyksenä on, että x > 0.

Lukija todetkoon, että jos x < 0, niin yhtälön yleinen ratkaisu on

y = C1x2 + C2x3 + C3x3 ln(-x).

3) Jos yhtälöön x2y'' - 3xy' + 13y = 0 sijoitetaan yrite y = xr, saadaan toisen asteen yhtälö r2 - 4r + 13 = 0, jonka juuret ovat kompleksiset: r1 = 2 + 3i, r2 = 2 - 3i.

Vakiokertoimiseksi muunnetulla yhtälöllä on tällöin perusratkaisut u1 = e2t cos(3t) ja u2 = e2t sin(3t). Sijoittamalla näihin t = ln x saadaan perusratkaisuiksi y1 = x2 cos(3 ln x) ja y2 = x2 sin(3 ln x), jolloin yleinen ratkaisu on

y = C1x2 cos(3 ln x) + C2x2 sin(3 ln x),   x > 0.

Jos x < 0, on yleinen ratkaisu vastaavasti

y = C1x2 cos(3 ln(-x)) + C2x2 sin(3 ln(-x)).


Ratkaiseminen: Eulerin yhtälö

SKK 15.5.2001