ryhsym.nb
Esimerkit : Yhtälöryhmät

Usean yhtälön ryhmän ratkaiseminen yhteen yhtälöön palauttamalla

Olkoon tarkasteltavana kolmen differentiaaliyhtälön normaalimuotoinen ryhmä, jossa tuntemattomina funktioina ovat [Graphics:Images/ryhsym_gr_1.gif], [Graphics:Images/ryhsym_gr_2.gif] ja [Graphics:Images/ryhsym_gr_3.gif]:

[Graphics:Images/ryhsym_gr_4.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_5.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_6.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_7.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_8.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_9.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_10.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_11.gif]

Ryhmä pyritään ratkaisemaan eliminoimalla ensin yhtälöistä funktiot [Graphics:Images/ryhsym_gr_12.gif] ja [Graphics:Images/ryhsym_gr_13.gif], jolloin saadaan yksinomaan funktiota [Graphics:Images/ryhsym_gr_14.gif] koskeva differentiaaliyhtälö. Tätä varten kaksi ensimmäistä yhtälöä derivoidaan kerran ja viimeinen yhtälö kaksi kertaa, jolloin saadaan kaikkiaan seitsemän yhtälöä:

[Graphics:Images/ryhsym_gr_15.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_16.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_17.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_18.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_19.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_20.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_21.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_22.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_23.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_24.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_25.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_26.gif]

Kuudesta ensimmäisestä yhtälöstä voidaan ratkaista funktiot [Graphics:Images/ryhsym_gr_27.gif] ja [Graphics:Images/ryhsym_gr_28.gif] derivaattoineen ja tämän jälkeen sijoittaa lausekkeet perättäin viimeiseen yhtälöön:

[Graphics:Images/ryhsym_gr_29.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_30.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_31.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_32.gif]

Tuloksena on kolmannen kertaluvun yhtälö funktiolle [Graphics:Images/ryhsym_gr_33.gif]. Tämä voidaan löytää myös hieman suorempaan käyttämällä Mathematican Eliminate-komentoa:

[Graphics:Images/ryhsym_gr_34.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_35.gif]

Yhtälön funktiomuotoiseksi ratkaisuksi saadaan

[Graphics:Images/ryhsym_gr_36.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_37.gif]

Yhtälöryhmän yleinen ratkaisu muodossa [Graphics:Images/ryhsym_gr_38.gif], [Graphics:Images/ryhsym_gr_39.gif], [Graphics:Images/ryhsym_gr_40.gif] saadaan tätä ja aiempia lausekkeita käyttäen:

[Graphics:Images/ryhsym_gr_41.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_42.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_43.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_44.gif]

Tiettyä alkuehtoa vastaavat vakioiden arvot saadaan tämän jälkeen tavalliseen tapaan ratkaisemalla algebrallinen yhtälöryhmä. Olkoon alkuehtona [Graphics:Images/ryhsym_gr_45.gif], [Graphics:Images/ryhsym_gr_46.gif], [Graphics:Images/ryhsym_gr_47.gif]. Tällöin

[Graphics:Images/ryhsym_gr_48.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_49.gif]

Vastaava yksittäisratkaisu saadaan sijoittamalla vakioiden arvot yleiseen ratkaisuun:

[Graphics:Images/ryhsym_gr_50.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_51.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_52.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_53.gif]

Ratkaisujen kuvaajat:

[Graphics:Images/ryhsym_gr_54.gif]

[Graphics:Images/ryhsym_gr_55.gif]

[Graphics:Images/ryhsym_gr_56.gif]

Edellä oleva esitys kuvaa, miten eliminointiprosessi ja yhtälöryhmän ratkaiseminen tapahtuu. Jos tavoitteena on ainoastaan saada tietyn alkuarvoprobleeman ratkaisu, päästään paljon vähemmällä kohdistamalla Mathematican DSolve-funktio suoraan alkuperäiseen yhtälöryhmään ja alkuehtoon:

[Graphics:Images/ryhsym_gr_57.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_58.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_59.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_60.gif]

Eri tavoilla saadut ratkaisut ovat todellakin samat:

[Graphics:Images/ryhsym_gr_61.gif]
[Graphics:Images/ryhsym_gr_62.gif]


Teoria: differentiaaliyhtälöryhmä
Teoria: ryhmän palauttaminen yhteen yhtälöön
Ratkaiseminen: differentiaaliyhtälön ratkaiseminen symbolisella ohjelmalla

SKK 30.04.2001