Esimerkit : Sarjaratkaisut

Sarjayrite ja rekursiokaavan johto

Olkoon tarkasteltavana toisen kertaluvun lineaarinen ja homogeeninen differentiaaliyhtälö y'' + xy = 0 (Airyn yhtälö, missä muuttujan x merkki on vaihdettu, ts. x-akselin suunta on käännetty).

Tämän sarjaratkaisu kehityskeskuksena origo saadaan yritteen

y =  oo 
 sum 

 k=0akxk

avulla. Sijoittaminen yhtälöön antaa

 sum oo 

k=2k(k - 1)akxk-2 + oo sum 

k=0akxk+1 = 0

eli

2a2 +6a3 x+12a4x2+20a5x3+30a6x4+42a7x5+. . . +a0x+a1x2+a2x3+a3x4+a4x5+. . . = 0.

Koska oikea puoli on = 0, tulee myös vasemmalla olla jokaisen x:n potenssin kertoimen = 0, mikä johtaa yhtälöryhmään

    2a2 = 0,

  6a3 + a0 = 0,
{ 12a4 + a1 = 0,
  20a + a = 0,
   5  2
  30a6 + a3 = 0,
  42a + a = 0,
   7  4
      ...

Yhtälöryhmän ratkaisussa voidaan ilmeisesti a0 ja a1 valita vapaasti ja välttämättä on a2 = 0. Kertoimesta a3 alkaen kukin kerroin lasketaan aina kolmanneksi edellisen kertoimen avulla, ts. kertoimet a5, a8, a11 jne. ovat = 0, kertoimet a3, a6, a9 jne. määräytyvät kertoimen a0 avulla ja vastaavasti kerroin a1 määrää kertoimet a4, a7, a10 jne.

Kuvatunkaltaiselle kertoimien rekursiiviselle laskemiselle voidaan myös johtaa yleinen kaava. Kun yhtälön

 sum oo 


k=2k(k - 1)akxk-2 + oo sum 


k=0akxk+1 = 0

edellisessä summassa indeksit numeroidaan uudelleen merkitsemällä j = k - 2 ja jälkimmäisessä summassa merkitsemällä j = k + 1, saadaan

 oo sum 

j=0(j + 2)(j + 1)aj+2xj + sum oo 

j=1aj-1xj = 0

eli

2a2 +  oo 
 sum 

 j=1[(j + 2)(j + 1)aj+2 + aj-1]xj = 0.

Koska kaikkien potenssien xj kertoimien pitää olla = 0, on siis oltava

a2 = 0,     aj+2 = ------aj-1-----
(j + 2)(j + 1),  j = 1, 2, 3, . . . .

Ratkaisuun jää kaksi määräämätöntä vakiota, a0 ja a1. Nämä ovat toisen kertaluvun differentiaaliyhtälön yleisessä ratkaisussa esiintyvät kaksi integroimisvakiota. Kun muut kertoimet rekursiota käyttäen lasketaan näiden avulla, saadaan

y = a0 (3   6    9    12     15       18      )
1-x+ -x--- -x----+ ---x---- - ----x------+ -----x--------+ ...
6  180  12960  1710720  359251200   109930867200
+ a1 (x4  x7   x10    x13     x16      x19      )
x--+ ----- ------+ --------- ------------+ --------------+ ...
12  504  45360  7076160  1698278400  580811212800 .
Kyseessä on toisen kertaluvun lineaarisen ja homogeenisen differentiaaliyhtälön yleinen ratkaisu kahden perusratkaisun lineaariyhdistelynä, kuten teorian mukaan pitääkin. Koska rekursiokaavan mukaan on

|  |
||aj+2||
|aj-1| = ------1-------
(j + 2)(j + 1)

ja tämän raja-arvo on = 0, kun j --> oo , sarjaratkaisu suppenee kaikilla muuttujan x arvoilla potenssisarjojen teorian yleisten lauseiden mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että sarjoja voitaisiin käyttää ratkaisufunktioiden numeeristen arvojen laskemiseen: argumentista x riippuen sarjojen suppeneminen saattaa olla hidasta ja laskenta erittäin altista pyöristysvirheille.


Ratkaiseminen: sarjayritteen käyttö
Teoria: homogeenisen lineaarisen yhtälön ratkaisujoukko
Esimerkki: differentiaaliyhtälön sarjaratkaisu symbolisella ohjelmalla
Esimerkki: Airyn differentiaaliyhtälö
Esimerkki: Airyn differentiaaliyhtälön numeerinen ratkaiseminen

SKK 15.5.2001