MatTa

DelTa-paketti

DelTa-paketti on kokoelma tiedostoja, joiden varaan voidaan rakentaa erilaisia differentiaaliyhtälöiden kursseja. Paketti tukee laskentaohjelman käyttöä — joko Mathematica tai Maple — mutta sitä voidaan käyttää myös jättämällä laskentaohjelmiin liittyvät tiedostot yksinkertaisesti huomiotta.

Paketin varaan rakennetulle kurssille voidaan muodostaa oma käyttöliittymä, joka näyttää vain ne tiedostot, jotka halutaan ottaa mukaan. Esimerkkejä tällaisista ovat version 1 Mathematica- ja Maple-vaihtoehtojen yleiskäyttöliittymä ja pelkistetty käyttöliittymä. Mathematica-vaihtoehdossa on lisäksi Teknillisen korkeakoulun kurssin käyttöliittymä vuodelta 2001 ja Maunulan matematiikkalukion käyttöliittymä vuodelta 2000. Kiinnostuneet voivat pyytää tarkempia ohjeita Simo Kivelältä.

Versio 2 voidaan räätälöidä periaatteessa samalla tavoin. Esitysteknisesti versiosta 2 on kaksi erilaista vaihtoehtoa, XML/MathML- ja PDF-versiot. Edellisessä matemaattisten symbolien esitys ei ole täysin onnistunutta.

Laskentaohjelmalla käsiteltäväksi tarkoitetut dokumentit (.nb, .mws) ovat joissakin suhteissa vanhentuneita, koska erityisesti ohjelmien tapa käsitellä grafiikkaa on muuttunut. Muitakin merkityksellisiä muutoksia saattaa olla. Kovin suuria korjauksia dokumenttien käskyihin ei tarvitse tehdä, mutta tiettyä perehtyneisyyttä kyseiseen ohjelmaan kyllä tarvitaan.