Ennakonpidätys

Arkkitehtiosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1990

Henkilön palkasta on aikaisemmin suoritettu ennakonpidätys (veroa) p%. Palkankorotuksen johdosta bruttopalkka kasvaa 3.2% ja ennakonpidätys 2 prosenttiyksikköä. Mikä on pidätysprosentti p, kun nettopalkka (käteen jäävä osuus) pysyy samana? Ilmoita vastaus prosenttiyksikön tarkkuudella.


Vihje 1

Nettopalkka ennen korotusta on sama kuin korotuksen jälkeen. Muodosta tämän perusteella yhtälö, jossa lasket nettopalkan bruttopalkasta ennen korotusta ja korotuksen jälkeen.

Piilota vihje Ratkaisu Vastaus