Kanavan rakentaminen

Syksyn pitkän matematiikan ylioppilastehtävä vuodelta 1994

Kaksi järveä on yhdistettävä mahdollisimman lyhyellä kanavalla. Määritä kanavan alku- ja loppupisteet koordinaatistossa, jossa järvien välisen kannaksen kapein kohta voidaan esittää muodossa -(x + 1) < y < x2 , -2 < x < 1.


Vihje 1

Etsi paraabelille suoran y = -x - 1 suuntainen tangentti ja tutki missä pisteessä se sivuaa paraabelia.

Vihje 2/3 Ratkaisu Vastaus