Matkapuhelinverkko

Matkapuhelinverkkoa tihennetään maaseudulla rakentamalla uusi lähetinmasto siten, että se on yhtä etäällä kolmesta aiemmin pystytetystä mastosta. Määritä uuden maston koordinaatit (x, y), kun aiempien mastojen koordinaatit ovat (x1, y1), (x2, y2) ja (x3, y3). Sovella saamiasi kaavoja tapaukseen, missä aiempien mastojen koordinaatit ovat (4906, 53113), (10007, 62921) ja (16741, 59357).

Vihje 1/3 Ratkaisu Vastaus