Tuotantolinja

Arkkitehtiosastojen valintakoetehtävä vuodelta 1995

Huonekalutehdas perustaa uuden keittiötuolien tuotantolinjan, jonka ylläpito aiheuttaa kiinteitä kustannuksia 25 600 mk/kk. Tuolien valmistuskustanukset ovat 240 mk/kpl, ja aiottu myyntihinta on 560 mk/kpl. Kuinka monta tuolia tulee vähintään myydä, jotta tuotanto olisi kannattavaa? Kuinka paljon myyntihintaa voidaan (ilman tappiota) enintään laskea, jos myynti kaksinkertaistuu edellä löydetystä kannattavuusrajasta?

Vihje 1/3 Ratkaisu Vastaus