Yrityksen liikevaihto

Kevään pitkän matematiikan ylioppilastehtävä vuodelta 1999

Vuonna 1996 erään yrityksen tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat 12.0 % liikevaihdosta. Seuraavana vuonna niiden osuus liikevaihdosta oli laskenut kahdella prosenttiyksiköllä. Kuitenkin tutkimus- ja tuotekehitysmenojen markkamäärä oli vuonna 1997 noussut 14 % vuoden 1996 määrään verrattuna. Kuinka monta prosenttia yrityksen liikevaihto vuonna 1997 kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna?

Vihje 1/2 Ratkaisu Vastaus