[#] Sisällön pääryhmät --> Geometrian peruskäsitteet --> Determinantti [ 1 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] vektorialgebra
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Determinantti

Determinantin käsitteellä on sangen laaja käyttö lineaarialgebraksi ja matriisilaskennaksi kutsutuilla matematiikan osa-alueilla. Seuraavassa esitetään määrittelyt vain kaksi- ja kolmirivisille determinanteille, joita tarvitaan vektorialgebrassa. Kaksirivinen determinantti muodostuu neljästä 2 × 2-kaavioon järjestetystä luvusta (tai symbolista, joilla voidaan suorittaa laskutoimituksia; esimerkiksi vektoreista). Determinantti voidaan laskea, jolloin saadaan seuraava tulos:

|     |
|| a11 a12||
| a21 a22| = a11a22 - a12a21.

Esimerkiksi:

|| 1  5 ||
||    ||
 3 - 7 = 1 . (-7) - 5 . 3 = -22.

Vastaavasti kolmirivinen determinantti on 3 × 3-kokoinen kaavio, joka lasketaan seuraavasti:

|       |
|| a11 a12 a13||
|| a21 a22 a23||
| a31 a32 a33| = a11||     ||
|| a22 a23 ||
 a32 a33 - a12||     ||
||a21 a23 ||
 a31 a33 + a13||     ||
||a21 a22 ||
 a31 a32 .

Laskenta palautuu siis kaksirivisten determinanttien laskemiseen.

Esimerkiksi:

||       ||  |     |  |     |    |     |
| 3  1 - 2 |  | -3 - 9 |  | - 7 - 9 |    | - 7 - 3 |
||- 7 - 3 - 9 ||= 3 || -1  4 || - 1|| - 2  4 ||+ (- 2)|| - 2 - 1 ||
|- 2 - 1  4 |


                 = 3 .(- 21)- 1 .(- 46) - 2 .1 = - 19.

  [#] vektoritulon laskeminen
[#] skalaarikolmitulo
[#] vektori

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12