[#] Sisällön pääryhmät --> Lukujonon ja funktion raja-arvo --> Funktion raja-arvo [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot
KATSO MYÖS: [#] lukujonon raja-arvo, [#] funktion jatkuvuus
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Funktion raja-arvon määritelmä

Yleisesti reaalifunktion raja-arvon käsite määritellään seuraavalla tavalla:

Jotta funktion f raja-arvo pisteessä a olisi b (merkitään limx-->af(x) = b), on tilanteen oltava sellainen, että asetetaanpa miten tiukka etäisyysvaatimus tahansa, funktion arvot ovat tätä etäisyyttä lähempänä arvoa b, kun muuttuja x rajoitetaan riittävän lähelle tarkastelukohtaa a.

Mitä tiukempi etäisyysvaatimus on, sitä pienempään pisteen a ympäristöön muuttuja x on yleensä rajoitettava. Jokaista positiivista etäisyyskynnystä vastaa kuitenkin aina jokin, ehkä hyvinkin pieni alue pisteen a ympärillä, jossa vaatimus toteutuu. Funktion arvosta pisteessä a ei tällöin vaadita mitään; funktion ei tarvitse edes olla tässä pisteessä määritelty.

Täsmällisemmin lausuttuna edellä oleva voidaan ilmaista seuraavasti:

Funktion f raja-arvo pisteessä a on b, jos jokaista etäisyyskynnystä e (> 0) kohden on olemassa pisteen a ympäristöä rajaava luku d (myös > 0) siten, että |f(x) - b| < e, kun |x - a| < d ja x/=a. Itseisarvolausekkeet |x - a| ja |f(x) - b| on syytä mieltää lukujen x ja a, vastaavasti f(x) ja b välisiksi etäisyyksiksi.

  [#] funktio (reaali-)
[#] itseisarvo (reaaliluvun)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12