[#] Sisällön pääryhmät --> Funktio --> Reaalifunktiot [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] funktiokäsite
KATSO MYÖS: [#] potenssi, [#] juuret, [#] polynomit, [#] rationaalifunktiot, [#] eksponenttifunktio, [#] logaritmifunktio, [#] trigonometriset funktiot, [#] arcus-funktiot, [#] hyperbelifunktiot, [#] area-funktiot
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Reaalifunktion käsite; alkeisfunktiot

Reaalifunktioilla tarkoitetaan funktioita, joiden lähtöjoukkona on reaalilukujoukko R tai jokin sen osaväli ja jotka ovat reaaliarvoisia, ts. myös maalijoukko on R.

Alkeisfunktioiksi kutsutaan tavallisia koulukurssissa ja yliopistollisissa peruskursseissa käsiteltyjä reaalifunktioita. Ei ole täysin yksiselitteistä, mitä niihin eri yhteyksissä luetaan. Varsin luonnollisena voidaan pitää seuraavaa listaa:

itseisarvofunktio,
potenssifunktiot,
polynomit,
rationaalifunktiot,
eksponenttifunktiot,
logaritmifunktiot,
trigonometriset funktiot,
näiden käänteisfunktiot (arcus-funktiot),
hyperbelifunktiot,
näiden käänteisfunktiot (area-funktiot),
edellisistä yhdistettyinä funktioina saatavat funktiot.

Funktioita, joita yleensä ei pidetä alkeisfunktioina, ovat esimerkiksi funktiot, jotka määritellään jonkin differentiaaliyhtälön ratkaisuna tai sarjakehitelmän summana. Monia muitakin, jollakin tavoin epäsuoria tapoja voidaan käyttää funktioiden määrittelemiseen.

  [#] funktio
[#] lähtöjoukko
[#] väli (reaaliakselin)
[#] maalijoukko
[#] itseisarvo (reaaliluvun)
[#] potenssifunktio
[#] polynomifunktio
[#] rationaalifunktio
[#] eksponenttifunktio
[#] logaritmifunktio
[#] trigonometrinen funktio (yleinen määritelmä)
[#] arcus-funktio
[#] hyperbelifunktio
[#] area-funktio
[#] yhdistetty funktio
[#] differentiaaliyhtälö
[#] sarja

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12