[#] Sisällön pääryhmät --> Kulma, kolmio, monikulmio ja -tahokas --> Pythagoraan lause [ 1 2 3 ]
ESITIEDOT: [#] kolmio
KATSO MYÖS: [#] vektorigeometriaa
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Pythagoraan lause

Pythagoraan lauseen mukaan suorakulmaisen kolmion kateettien pituuksien a ja b neliöiden summa on hypotenuusan pituuden c neliö:

a2 + b2 = c2.

Lause voidaan alkeellisesti todistaa tarkastelemalla neliötä, jonka sivun pituus on a + b ja piirtämällä sen sisään neljä suorakulmaista kolmiota kahdella eri tavalla:

Varjostetut alueet ovat neliöitä, joiden alat ovat a2, b2 ja c2. Näiden ulkopuolelle jäävä alue kummassakin isossa neliössä on sama, neljä samanlaista suorakulmaista kolmiota, jolloin myös varjostettujen alueiden alat ovat samat: c2 = a2 + b2.

Lause voidaan todistaa myös vektorialgebralla: Jos a ja b ovat kateettien vektoriesitykset, niin hypotenuusa on a - b. Hypotenuusan pituuden neliö on tällöin

c2 = (a - b) . (a - b) = a . a + b . b - 2a . b = a2 + b2,

koska a . b = 0 kolmion suorakulmaisuuden takia.

Pythagoraan lause on erikoistapaus kosinilauseesta.

  [#] kolmio
[#] kateetti
[#] hypotenuusa
[#] geometria (vektori-)
[#] skalaaritulo
[#] kosinilause

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12