[#] Sisällön pääryhmät --> Geometrian peruskäsitteet --> Taso [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] vektori, [#] koordinaatistot, [#] piste, [#] suora
KATSO MYÖS: [#] geometria, [#] vektorialgebra, [#] geometriset probleemat
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Tason vektoriesitys

Tasolle voidaan muodostaa vektoriesitys samaan tapaan kuin suoralle:

Olkoon annettuna kolme avaruuden pistettä paikkavektoreidensa avulla: P1 = r1, P2 = r2, P3 = r3. Oletetaan, että nämä eivät ole samalla suoralla, jolloin ne määräävät yksikäsitteisesti tason t.

Erotusvektorit s = r2 - r1 ja t = r3 - r1 ovat tason t suuntaisia. Ne ovat keskenään eri suuntaisia, koska pisteet P1, P2, P3 eivät ole samalla suoralla. Jos vektorit asetetaan alkamaan pisteestä P1, ne määräävät suorat, jotka puolestaan määräävät tason t. Tämän johdosta vektoreita kutsutaan tason t virittäjävektoreiksi.

Jos P  = r on mikä tahansa tason t piste, sen paikkavektori voidaan kirjoittaa muotoon r = r1 + a s + b t, kun skalaarit a ja b valitaan sopivasti. Toisaalta jos a ja b ovat mitä tahansa reaalilukuja, antaa eo. lauseke aina jonkin tasossa t olevan pisteen paikkavektorin.

Esitystä r = r1 + a s + b t, missä a, b  (- R, kutsutaan tason t vektoriesitykseksi. Tässä on kaksi parametria, a ja b, joiden arvoja vaihtelemalla saadaan kaikki tason pisteet. Samoin kuin suoran tapauksessa tason vektoriesitys ei ole yksikäsitteinen. Tason vektoriesitys muodostaa vektorialgebrallisen työkalun geometristen ongelmien käsittelyyn.

  [#] vektori
[#] paikkavektori
[#] skalaari
[#] geometria (vektori-)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12