[#] Sisällön pääryhmät --> Geometrian peruskäsitteet --> Taso [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] vektori, [#] koordinaatistot, [#] piste, [#] suora
KATSO MYÖS: [#] geometria, [#] vektorialgebra, [#] geometriset probleemat
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Suora kolmiulotteisessa avaruudessa

Kolmiulotteisen avaruuden suoraa ei voida esittää yhdellä (skalaarisella) yhtälöllä tason esityksen tapaan. Sitä voidaan kuitenkin tarkastella kahden tason leikkaussuorana. Piste (x, y, z) on leikkaussuoralla, jos ja vain jos se toteuttaa kummankin tason yhtälön.

Esimerkkinä tällaisesta suoran esityksestä olkoon seuraava:

{
  x + y + z =  1,
  x + y =  1.

Tällainen suoran esitys ei tietenkään ole yksikäsitteinen, koska tasot, joiden leikkauksena suora saadaan, voidaan valita monella eri tavalla. Esimerkin suora voidaan esittää yhtä hyvin muodossa

{ z =  0,

  x + y =  1.

Tästä muodosta on helposti nähtävissä, että kyseessä on xy-tason (z = 0) suora x + y = 1.

Yhtälöiden käyttö sekä tasojen että suorien esittämisessä on ns. analyyttisen geometrian menetelmä.

  [#] suora
[#] geometria (analyyttinen)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12