Kleinin pullo


Kuvion käyrät parametrien tasa-arvokäyriä.

LiveGraphics3D-ohje


Simo K. Kivelä 01.06.2006 Pohjana LiveGraphics3D