Potenssifunktion xk kuvaaja

Potenssifunktio f(x) = xk on määritelty ainakin, kun x > 0, olipa eksponentti k mikä tahansa reaaliluku. Oheinen kuvio esittää funktion kuvaajaa, kun eksponentilla k on alareunan liukusäätimen mukainen arvo. Kun asteikolla olevaa sinistä pistettä siirretään hiirellä, eksponentin k arvo ja vastaava kuvaaja muuttuu.

Katso myös harjoitustehtäviä.

LiveGraphics3D-ohje

Harjoitustehtäviä

  1. Mitkä ovat sen pisteen koordinaatit, jonka kautta kaikki kuvaajat kulkevat?
  2. Millaisilla eksponentin k arvopareilla saadaan kuvaajat, jotka ovat suoran y = x suhteen symmetrisiä?
  3. Millä eksponentin k arvoilla saadaan kuvaaja, joka on symmetrinen suoran y = x suhteen?
  4. Onko funktiolla xk käänteisfunktiota? Myönteisessä tapauksessa: mikä tämä on?
  5. Onko funktio xk oma käänteisfunktionsa jollakin arvolla k?

Simo K. Kivelä  9.2.2005 Pohjana LiveGraphics3D