[#] Sisällön pääryhmät --> Diskreettiä matematiikkaa --> Matemaattinen induktio [ 1 2 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] logiikka
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Induktion periaate

Olkoon P (n) jokin luonnollisesta luvusta n riippuva väittämä, joka halutaan osoittaa voimassa olevaksi, olipa n mikä tahansa luonnollinen luku.

Esimerkiksi P (n) voisi tarkoittaa yhtälöä

12 + 22 + ... + n2 = 1-
6 n(n + 1)(2n + 1).

Jos n = 5, kyseessä on yhtälö 12 + 22 + 32 + 42 + 52 = 1
6 . 5(5 + 1)(2 . 5 + 1); merkintä P (5) tarkoittaa tätä yhtälöä. Arvolla n = 2 saadaan väittämä P (2) eli 12 + 22 = 1
6 . 2(2 + 1)(2 . 2 + 1). Arvolla n = 1 kutistuu väittämä P (1) muotoon 12 = 1
6 . 1(1 + 1)(2 . 1 + 1). Kaikki nämä ovat voimassa olevia yhtälöitä, kuten yksinkertaiset laskut osoittavat.

Yhtälö on voimassa joka ainoalle luonnolliselle luvulle n, ts. P (n) on tosi kaikilla n, mutta muutamien arvojen kokeilu ei tietenkään riitä todistamaan tätä.

Matemaattinen induktio on todistusmenetelmä, jota voidaan käyttää tämäntyyppisten asioiden todistamiseen.

Todistuksen rakenne on seuraava:

1) Osoitetaan aluksi, että väittämä P (1) on tosi. Tämä on yleensä yksinkertainen lasku.

2) Todistetaan ns. induktioaskel: Jos P (n) on tosi, niin myös P (n + 1) on tosi eli symbolein P (n) ===> P (n + 1). Tämä todistus on suoritettava siten, että päättely on pätevä kaikille luonnollisille luvuille n.

Tällöin katsotaan väittämän P (n) tulleen todistetuksi kaikille arvoille n  (- N. Perusteluna on seuraavan ketjun syntyminen:

P (1) ===> P (2) ===> P (3) ===> P (4) ===> ....

Aluksi on nimittäin todettu P (1) voimassa olevaksi. Koska induktioaskel on todistettu jokaiselle arvolle n, se pätee erityisesti arvolla n = 1: jos P (1) on tosi, niin myös P (2) on. Mutta P (1) on jo osoitettu todeksi ja siis myös P (2) on tosi. Arvolla n = 2 induktioaskel antaa P (2) ===> P (3). Koska edellä on jo P (2) osoitettu todeksi, seuraa tästä, että myös P (3) on tosi. Näin jatketaan.

Induktiotodistuksen alkukohdan ei välttämättä tarvitse olla n = 1, vaan aivan hyvin voidaan aloittaa jostakin muustakin arvosta n = n0 ja samalla periaatteella osoittaa väittämä päteväksi arvoilla n > n0.

  [#] luonnollinen luku

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12