MatTa

MatTa-sivusto

Sivuston ylläpitäjä: Simo K. Kivelä     (s-posti: )

14.10.2012     (päivitetty viimeksi 19.11.2013)

Tausta


Sivulla mainittuihin teoksiin sovelletaan alla mainittua lisenssiä, ellei jonkin teoksen yhteydessä toisin mainita.

Creative Commons -lisenssi
Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton -lisenssi.


 • M niinkuin matematiikka (Iso-M), versio 1.12, Simo K. Kivelä, elokuu 2000.
  Lukiotasoinen matematiikan tietosanakirja, jonka laajuus vastaa noin 400 kirjan sivua. Lukion syventäviä kursseja tietosanakirja ei kata. Optimistisen yliopisto-opettajan näkemys siitä, mitä yliopistoon tuleva opiskelija osaa. Pdf-dokumentti, ks. ohjetta.
  © Simo K. Kivelä, kuvat Riikka Nurmiainen
  Creative Commons -lisenssi Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton -lisenssi.

 • DelTa-paketti: versio 1 (Mathematica), versio 1 (Maple), versio 2 (Mathematica ja Maple), Simo K. Kivelä et al., 2000–2005.
  Tavallisten differentiaaliyhtälöiden opiskelumateriaali, jossa hyödynnetään laskentaohjelmia (Mathematica tai Maple). Soveltuu yliopistotasoiselle kurssille, mutta voidaan käyttää myös suppeammalla kurssilla. Versiot ovat sisällöllisesti samanlaisia, mutta toteutustekniikaltaan erilaisia; ks. tarkempia tietoja.
  © Simo K. Kivelä, Mika Spåra, Jukka Paatero, Riikka Nurmiainen, Reino Virrankoski
  Creative Commons -lisenssi Tämän teoksen käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton -lisenssi.

 • DiffEqWeb (DEW): DEW1, DEWn, ohjeet, Mika Spåra, Simo K. Kivelä, 2000–2001.
  Työkalu tavallisten differentiaaliyhtälöiden ratkaisujen havainnollistamiseen, erikseen ensimmäisen kertaluvun yhtälöille (DEW1) ja korkeampien kertalukujen yhtälöille (DEWn).
  © Mika Spåra, Simo K. Kivelä

 • Kompleksiluvut, Simo K. Kivelä, elokuu 2009.
  Kompleksilukujen laskutoimitukset, esitysmuodot, juurenotot ja alkeisfunktioiden määrittelyt kattava teksti. 21 sivua. Pdf-dokumentti, ks. ohjetta.
  © Simo K. Kivelä

 • Lukuteoria ja algebra, Sanna Ranto, 2003.
  Abstraktin algebran opiskelumateriaali yliopistotasoiselle peruskurssille.
  © Sanna Ranto

 • Matemaattisia demonstraatioita, Simo K. Kivelä (ellei toisin mainita), 2001–.
  Toisistaan riippumattomia erilaisilla työkaluilla tehtyjä demonstraatioita matematiikan rakenteista ja ilmiöistä.
  © Simo K. Kivelä (ellei toisin mainita)


 • Iso-M tehtäväkokoelma, Jorma Joutsenlahti et al., 1997–2001.
  Noin 160 lukiotasoista sovellustehtävää. Osa on kokoelmaa varten laadittuja, osa vanhoja ylioppilastehtäviä ja teknillisten korkeakoulujen valintakoetehtäviä. Jokaiseen tehtävään liittyy asteittain tarkentuvat vihjeet ja ratkaisu.
  © Jorma Joutsenlahti, Riikka Nurmiainen, Taru Palosuo, Mika Spåra, Simo K. Kivelä

 • m-Treeni, koonnut Simo K. Kivelä, 2000.
  Harjoitustehtäväkokoelma, joka kattaa yliopistotasoiset peruskurssit seuraavilta alueilta: algebra ja geometria, reaalimuuttujan analyysi, sarjat, tavalliset differentiaaliyhtälöt ja vektorimuuttujan analyysi.

 • A-Treeni, koonnut Sanna Ranto, 2003.
  Abstraktin algebran harjoitustehtäväkokoelma, joka liittyy em. lukuteorian ja algebran opiskelumateriaaliin. Tehtäviä 69, mukana vastaukset ja joissakin tapauksissa vihjeitä. Ratkaisut erillisessä tiedostossa.


 • LaTeX-opas, versio 2, Simo K. Kivelä, syyskuu 2011.
  Alkuunpääsyopas matemaattisen tekstinkäsittely- ja ladontajärjestelmän LaTeXin käyttöön.
  © Simo K. Kivelä

 • Mathematica-kurssi, Simo K. Kivelä, syyskuu 2010.
  Mathematica on erittäin laaja kaupallinen laskentaohjelma, joka on saatavissa Windows-, Linux- ja Mac-koneisiin. Mathematica-kurssi auttaa alkuun ohjelman käytössä, mutta millään tavoin kattava esitys ohjelman ominaisuuksista se ei ole.
  © Simo K. Kivelä

 • Mathematica-harjoitustehtäviä, Simo K. Kivelä, elokuu 2010.
  Mathematica-ohjelmiston käyttöön harjoittavia tehtäviä, yhteensä 150. Mukana vihjeet (joiden käyttökelpoisuus riippuu käytössä olevan ohjelmiston versiosta).
  © Simo K. Kivelä

 • Mathematica-esimerkkejä, Simo K. Kivelä, 2004–.
  Esimerkkejä symbolisen laskentaohjelmiston, erityisesti Mathematican käytöstä erilaisissa laskutehtävissä.
  © Simo K. Kivelä

 • Wolfram|Alpha-opas, Simo K. Kivelä, syyskuu 2011.
  Lyhyt johdatus Wolfram|Alphan käyttöön. Wolfram|Alpha on verkossa selaimella tai matkapuhelimella toimiva palvelu, joka muun ohella toimii symbolisena laskimena.
  © Simo K. Kivelä

 • Symboliset laskimet, koonnut Simo K. Kivelä, 2012.
  Symbolisten laskimien käyttö matematiikan (koulu)opetuksessa tullee muuttamaan opetuksen painotuksia tavalla, jota ei ole aivan helppoa ennakoida. Mielikuvan saamista helpottamaan on kerätty ylioppilastehtävien ratkaisuja eri laskimilla ja ohjelmistoilla.