[#] Sisällön pääryhmät --> Käyrät ja pinnat --> Toisen asteen käyrät [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
ESITIEDOT: [#] käyrä, [#] kartio ja lieriö
KATSO MYÖS: [#] ympyrä, [#] toisen asteen pinnat
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Hyperbeli

Hyperbeli määritellään samaan tapaan kuin ellipsi. Kyseessä on käyrä, jonka pisteillä on seuraava ominaisuus: Niiden kahdesta kiinteästä pisteestä (polttopisteistä) mitattujen etäisyyksien erotuksen itseisarvo on vakio.

Kun polttopisteiksi valitaan xy-tason pisteet (c, 0) ja (-c, 0) (c > 0) ja vakioksi 2a (0 < a < c), saadaan hyperbelille yhtälö

  2
x--
a2 -  2
y--
b2 = 1,

missä b =  V~ c2---a2. Lukuja a ja b sanotaan hyperbelin puoliakseleiksi.

Jos a = b, sanotaan, että hyperbeli on tasasivuinen.

Suhde e = c/a on hyperbelin eksentrisyys. Koska c > a, on e > 1.

Hyperbelillä on monia samantyyppisiä geometrisia ominaisuuksia kuin ellipsillä. Esimerkiksi hyperbelin pisteestä polttopisteisiin piirrettyjen yhdysjanojen välisen kulman puolittaja on hyperbelin tangentti. Hyperbelille voidaan käyttää parametriesitystä x = ±a cosh t, y = b sinh t, t  (- R.

  [#] käyrä (taso-)
[#] koordinaatisto (xy-)
[#] yhtälö
[#] tangentti (suora)
[#] parametriesitys (tasokäyrän)
[#] hyperbelisini
[#] hyperbelikosini

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12