[#] Sisällön pääryhmät --> Käyrät ja pinnat --> Toisen asteen pinnat [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] pinta
KATSO MYÖS: [#] toisen asteen käyrät, [#] pallo, [#] kartio ja lieriö
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Toisen asteen pinta

Toisen asteen pinnaksi kutsutaan pintaa, jonka yhtälö kolmiulotteisessa xyz-koordinaatistossa on toista astetta muuttujien x, y ja z suhteen. Yhtälön yleinen muoto on

Ax2 + By2 + Cz2 + 2Dyz + 2Ezx + 2F xy + 2Gx + 2Hy + 2Jz + K = 0,

missä A, B, C, D, E, F , G, H, J ja K ovat vakioita.

Pinnat, joita yhtälö voi esittää, jaotellaan ellipsoidi-, hyperboloidi-, paraboloidi- ja lieriötyyppeihin. Lisäksi tulevat kysymykseen näiden erilaiset surkastumat, kuten piste, suora, taso, kaksi leikkaavaa tai kaksi yhdensuuntaista tasoa. On myös mahdollista, että yhtälö ei esitä geometrisesti mitään (ts. minkään pisteen koordinaatit (x, y, z) eivät toteuta yhtälöä).

  [#] pinta
[#] yhtälö
[#] koordinaatisto (xyz-)
[#] suora (kolmiulotteinen)
[#] taso (yhtälö)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12