[#] Sisällön pääryhmät --> Käyrät ja pinnat --> Kartio ja lieriö [ 1 2 3 ]
ESITIEDOT: [#] pinta, [#] ympyrä
KATSO MYÖS: [#] toisen asteen pinnat, [#] monitahokkaat
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Katkaistu kartio

Katkaistu kartio saadaan leikkaamalla kartiosta kärki pois pohjan suuntaisella tasolla. Leikkaavasta tasosta kappaleen sisään jäävää osaa kutsutaan myös pohjaksi; katkaistulla kartiolla on siten kaksi pohjaa. Pohjien välinen pinnan osa on katkaistun kartion vaippa.

Jos kyseessä on pyramidityyppinen kappale, puhutaan mieluummin katkaistusta pyramidista.

Katkaistun suoran ympyräkartion vaippa voidaan leikata auki ja taivuttaa tasokuvioksi samaan tapaan kuin kartion vaippa. Tällöin syntyy tasoalue, jota rajoittaa kaksi samakeskistä ympyränkaarta ja näiden yhteiseen keskipisteeseen suuntautuvat janat.

  [#] katkaistu kartio (tilavuus)
[#] katkaistu kartio (vaipan ala)
[#] katkaistu pyramidi (tilavuus)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12