[#] Sisällön pääryhmät --> Diskreettiä matematiikkaa --> Logiikka [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS:
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Esimerkki: epäsuora todistus

Olkoon tarkasteltavana johdettu propositio r:

(p ===> q) <====> (¬q ===> ¬p).

Tämän totuusarvo voidaan selvittää muodostamalla totuusarvotaulu, missä p ja q saavat kaikki mahdolliset totuusarvot:
p q ¬p ¬q p ===> q ¬q ===> ¬p r1 1 0 0 1 1 1
1 0 0 1 0 0 1
0 1 1 0 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1Osoittautuu siis, että propositio r on aina tosi, ts. se on tautologia. Tämä merkitsee, että propositiot p ===> q ja ¬q ===> ¬p ovat joko molemmat tosia tai molemmat epätosia.

Kyseessä on itse asiassa matematiikassa paljon käytetyn epäsuoran todistamisen periaate. Luonnollista logiikkaa käyttäen tämän voi esittää seuraavasti:

Jos on osoitettava, että lausumasta p seuraa lausuma q, mutta tämän päättely osoittautuu vaikeaksi, voidaankin tarkastella, mitä tapahtuu, jos q ei ole voimassa. Tutkitaan siis, mitä seuraa lausumasta ¬q, ns. vastaoletuksesta eli antiteesista. Jos tällöin voidaan osoittaa, että ¬p on voimassa, päädytään ristiriitaan, koska alkuperäisessä tehtävässä p on tosi. Lausuma ¬q ei siis voi olla tosi, ts. q on tosi. Alkuperäisen tehtävän p ===> q sijasta tässä siis todistetaankin, että ¬q ===> ¬p.

Esimerkkinä epäsuoran todistuksen käytöstä olkoon seuraavan lauseen todistaminen:

Ei ole olemassa suurinta alkulukua. Tämä lause on propositio q; propositio p muodostuu kaikista tunnetuista luonnollisten lukujen ominaisuuksista. Propositio ¬q on tällöin ’on olemassa suurin alkuluku’.

Olkoon siis suurin alkuluku olemassa ja tämä olkoon n. Tällöin alkulukuja on äärellinen määrä; nämä ovat 2, 3, 5, 7, ..., n. Olkoon m = (2 . 3 . 5 . 7 . ... . n) + 1. Jos tämä jaetaan millä tahansa alkuluvuista 2, 3, 5, 7, ..., n, saadaan jakojäännökseksi 1. Koska jako ei mene tasan, on m alkuluku, jolloin se on pienempi tai yhtä suuri kuin suurin alkuluku n; siis m < n. Selvästi on kuitenkin m > n, jolloin on syntynyt ristiriita luonnollisten lukujen suuruusjärjestykseen nähden.

  [#] alkuluku
[#] luonnollinen luku

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12