[#] Sisällön pääryhmät --> Matematiikka tieteenä --> Matematiikka [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] matemaatikot
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Matematiikan osa-alueet

Perinteisesti matematiikka on tapana jakaa kolmeen osa-alueeseen: aritmetiikka (luvuilla laskeminen), algebra (kirjaimilla laskeminen) ja geometria. Aritmetiikan ja geometrian juuret ovat vanhassa ajassa, algebra on arabialaista syntyperää.

Omaksi alakseen on 1700-luvulta lähtien erotettava (matemaattinen) analyysi, ts. differentiaali- ja integraalilaskenta. Myös trigonometriaa voidaan pitää omana alueenaan 1500-luvulta lähtien.

Tätä jakoa on noudatettu koulumaailmassa 1960-luvulle saakka: Laskennon (aritmetiikan) jälkeen opiskeltiin algebraa ja geometriaa jossain määrin erillisinä oppiaineina. Myös trigonometria muodosti oman kokonaisuutensa. Analyysia ei kouluissa opiskeltu kovinkaan laajalti ennen 1960-lukua.

Kun matematiikkaa tarkastellaan tieteenalana, on em. jako vanhentunut viimeistään viime vuosisadalla. Algebra ja geometria ovat sekoittuneet, lukuteoria on itsenäistynyt eikä ole osa aritmetiikkaa, kokonaan uusia alueita on syntynyt.

Matematiikkaa sellaisena kuin se tällä hetkellä on, kuvatkoon seuraava jaottelu, joka on peräisin laajimmalle levinneestä matematiikan referaattilehdestä Mathematical Reviews, jossa lyhyesti esitellään uudet tieteelliset julkaisut (artikkelit ja kirjat). Lehteä julkaisee American Mathematical Society (Yhdysvaltain matemaattinen yhdistys).

 

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12