[#] Sisällön pääryhmät --> Matematiikka tieteenä --> Matematiikka [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] matemaatikot
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Mathematical Reviews -lehden ylimmän tason ryhmäjako

historia
matemaattinen logiikka
joukko-oppi
kombinatoriikka
järjestysrelaatiot, lattiisit
yleiset algebralliset systeemit
lukuteoria
kuntateoria ja polynomit
kommutatiiviset renkaat ja algebrat
algebrallinen geometria
lineaarinen ja multilineaarinen algebra, matriisit
assosiatiiviset renkaat ja algebrat
ei-assosiatiiviset renkaat ja algebrat
kategoriateoria, homologinen algebra
K-teoria
ryhmäteoria
topologiset ryhmät, Lien ryhmät
reaalifunktiot
mitta- ja integrointiteoria
kompleksimuuttujan funktiot
potentiaaliteoria
usean kompleksimuuttujan funktiot
erikoisfunktiot
tavalliset differentiaaliyhtälöt
osittaisdifferentiaaliyhtälöt
äärelliset differenssit, funktionaaliyhtälöt
jonot, sarjat, summautuvuus
approksimointi
Fourier-analyysi
abstrakti harmoninen analyysi
integraalimuunnokset, operaattorilaskenta
integraaliyhtälöt
funktionaalianalyysi
operaattoriteoria
variaatiolaskenta, optimaalinen säätö, optimointi
geometria
konveksi ja diskreetti geometria
differentiaaligeometria
yleinen topologia
algebrallinen topologia
monistot
globaali analyysi, analyysi monistoilla
todennäköisyyslaskenta, stokastiset prosessit
tilastotiede
numeerinen analyysi
tietojenkäsittelytiede
massapistemekaniikka
kiinteiden kappaleiden mekaniikka
nestemekaniikka
optiikka, sähkömagneettinen teoria
termodynamiikka, lämmön siirtyminen
kvanttiteoria
statistinen mekaniikka, aineen rakenne
suhteellisuus- ja gravitaatioteoria
tähtitiede ja astrofysiikka
geofysiikka
taloustiede, operaatiotutkimus, peliteoria
biologia, käyttäytymistieteet
systeemi- ja säätöteoria
informaatio ja kommunikaatio

 

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12