[#] Sisällön pääryhmät --> Matematiikka tieteenä --> Matemaatikot [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] matematiikka
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Vanha aika, ennen Kristusta

Thales Miletolainen n. 600 eKr. Kreikkalainen matemaatikko ja filosofi, ilmeisesti varhaisin tunnettu länsimainen matemaatikko. Perehtyi matkoillaan Kaksoisvirranmaan ja Egyptin matematiikkaan ja ilmeisesti täten aloitti geometrian harrastuksen Kreikassa.

Pythagoras Samoslainen n. 580 – 500 eKr. Kreikkalainen matemaatikko, filosofi ja lukumystikko. Matkusteli Kaksoisvirranmaassa ja Egyptissä, keräsi myöhemmin ympärilleen koulukunnan Etelä-Italian Krotonissa. Nämä pythagoralaiset tutkivat kokonaislukuja ja niiden suhteita sekä löysivät mm. viisikulmion sivujen ja lävistäjien väliset irrationaaliset suhteet.

Platon n. 428 – 348 eKr. Kreikkalainen filosofi, Sokrateen oppilas. Platonin ajattelussa ja hänen ylläpitämässään oppilaitoksessa Ateenan Akademeiassa matematiikalla oli tärkeä asema. Varsinainen uutta luova matemaatikko ei Platon liene ollut.

Eudoksos Knidoslainen n. 408 – 355 eKr. Kreikkalainen matemaatikko, Platonin Akatemian oppilas. Tutki suhteita ja verrantoja sekä määritti pinta-aloja ekshaustiomenetelmällä. Tätä voidaan pitää määrätyn integraalin perusidean ensimmäisenä esiintymisenä.

Eukleides Aleksandrialainen n. 300 eKr. Kreikkalainen matemaatikko, joka toimi Aleksandriaan perustetun koulun, Museionin, opettajana. Eukleides kirjoitti maailman kuuluisimman matematiikan oppikirjan Stoikheia, latinaksi Elementa, suomeksi Alkeet. Kirja käsittelee geometriaa. Pohjana on edeltävien vuosisatojen useiden kreikkalaisten matemaatikkojen tutkimustulokset, mutta Stoikheia ei ole kokoomateos siihenastisesta matematiikasta vaan pikemminkin alkeisoppikirja. Esityksen pohjana ovat aksioomat, ja tulokset todistetaan näihin sekä aiemmin todistettuihin tuloksiin (teoreemoihin) perustuen.

Arkhimedes n. 287 – 212 eKr. Syrakusalainen matemaatikko, fysiikan ilmiöiden ja tekniikan tutkija. Kehitti ekshaustiomenetelmää edelleen; löysi luvulle p arvion 310
71 < p < 31
7, jota tarkempi pystyttiin laskemaan vasta 1400-luvulla.

Eratosthenes Kyreneläinen n. 276 – 194 eKr. Kreikkalainen tähtitieteilijä ja matemaatikko, joka tunnetaan maapallon ympärysmitan määrittämisestä ja alkulukujen etsimiseen käytetystä menetelmästä (Eratostheneen seula).

Apollonios Pergeläinen n. 262 – 190 eKr. Aleksandriassa opiskellut ja Pergamonissa vaikuttanut matemaatikko, joka kirjoitti kartioleikkauksia (ellipsejä, paraabeleja, hyperbelejä) käsittelevän kirjan Konika.

  [#] Thales (geometria)
[#] Thales (Pythagoraan lause)
[#] Thales
[#] geometria
[#] geometria
[#] Pythagoras (geometria)
[#] Pythagoras (lause)
[#] Pythagoras
[#] irrationaaliluku
[#] Platon (geometria)
[#] Platon
[#] määrätty integraali
[#] Eukleides (pii)
[#] Eukleides (integraali)
[#] Eukleides (geometria)
[#] Eukleides (geometria)
[#] Eukleides
[#] aksiooma
[#] aksiooma
[#] Arkhimedes (pii)
[#] Arkhimedes (integraali)
[#] Arkhimedes (geometria)
[#] Arkhimedes
[#] pii
[#] alkuluku
[#] kartioleikkaus

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12