[#] Sisällön pääryhmät --> Käyrät ja pinnat --> Pinta [ 1 2 ]
ESITIEDOT: [#] funktiokäsite, [#] reaalifunktiot, [#] yhtälöt, [#] koordinaatistot, [#] piste
KATSO MYÖS: [#] taso, [#] käyrä
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Esimerkkejä pintojen parametriesityksistä

Origokeskisen R-säteisen pallon parametriesitys on

r(h,f) = R cosh cosf i + R cosh sin f j + R sin hk,

                     h (- [-p/2, p/2], f (- [- p,p],

kuten pallokoordinaattien määritelmän perusteella voidaan päätellä.

Toisena esimerkkinä olkoon eräs ruuvipinta:

r(u, v) = u(1 - v
---
8p)(cos v i + sin v j) + 1
--
5(v - u) k, u (- [0, 3],  v (- [0, 8p].

Parametriesityksen käyttö mahdollistaa pintojen tangenttitasojen ja muiden geometristen ominaisuuksien tutkimisen derivaattojen avulla. Tällöin kuitenkin tarvitaan ns. usean muuttujan differentiaalilaskentaa.

  [#] pallo
[#] koordinaatisto (pallo-)
[#] tangenttitaso

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12