Kompleksilukujen kunta

Yhteen- ja kertolaskulla varustettu kompleksilukujen joukko on algebralliselta struktuuriltaan kunta (kuten reaaliluvutkin). Tämän osoittamiseksi on todettava seuraavien kunta-aksioomien voimassaolo:

z1 + z2 = z2 + z1 z1,z2 ; (1)
z1 + (z2 + z3) = (z1 + z2) + z3 z1,z2,z3 ; (2)
0 siten, että z + 0 = z z ; (3)
kyseessä on kompleksiluku nolla 0 = (0, 0);
z z'  siten, että z + z' = 0; (4)
z' on luvun z vastaluku: jos z = (x,y), niin z' = (-x,-y); merkitään z' = -z;
z1z2 = z2z1 z1,z2 ; (5)
z1(z2z3) = (z1z2)z3 z1,z2,z3 ; (6)
1  siten, että z . 1 = z z ; 10; (7)
kyseessä on kompleksiluku ykkönen 1 = (1, 0);
(z ,z0) z'  siten, että zz' = 1; (8)
kyseessä on käänteisluku z' = z-1 = (,  -);
z1(z2 + z3) = z1z2 + z1z3 z1,z2,z3 . (9)

Linkkejä

Kunnan käsite
Kompleksilukujen määrittely
Kunta-aksioomien todistaminen (Mathematica)

Simo K. Kivelä 21.04.2005