[#] Sisällön pääryhmät --> Käyrät ja pinnat --> Toisen asteen pinnat [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] pinta
KATSO MYÖS: [#] toisen asteen käyrät, [#] pallo, [#] kartio ja lieriö
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Lieriöt

Toista astetta olevien lieriöpintojen perustyypit ovat elliptinen lieriö, parabolinen lieriö ja hyperbolinen lieriö, joiden yhtälöt ovat

x2-
a2 + y2-
 b2 = 1,   x2-
a2 - y2-
b2 = 1,   y = ax2.

Jos elliptisessä lieriössä on a = b, saadaan suora ympyrälieriö, jonka poikkileikkaus akselia vastaan kohtisuoralla tasolla on ympyrä.

Eo. yhtälöt ovat samoja kuin xy-tason ellipsin, hyperbelin ja paraabelin yhtälöt. Koska ne eivät lainkaan sisällä muuttujaa z, niiden tulkitseminen kolmiulotteisen avaruuden pinnoiksi merkitsee, että jos piste (x, y, 0) on kyseisellä xy-tason käyrällä, niin piste (x, y, z) on pinnalla z-arvosta riippumatta. Pinnat ovat siis lieriöpintoja, jotka syntyvät siten, että pystysuorassa asennossa liikkuva suora tukeutuu kyseiseen xy-tason käyrään.

  [#] lieriöpinta
[#] lieriöpinta
[#] yhtälö
[#] koordinaatisto (xyz-)
[#] ympyrälieriö (suora)
[#] ellipsi
[#] hyperbeli
[#] paraabeli

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12