[#] Sisällön pääryhmät --> Käyrät ja pinnat --> Toisen asteen pinnat [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] pinta
KATSO MYÖS: [#] toisen asteen käyrät, [#] pallo, [#] kartio ja lieriö
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Hyperboloidit

Muotoa

 2
x--
a2 +  2
y--
b2 -  2
z--
c2 = d

oleva toisen asteen yhtälö, missä a, b ja c ovat mitä tahansa nollasta eroavia vakioita ja d = 1, -1 tai 0, esittää hyperboloidityypin pintaa. Jos d = 1, kyseessä on yksivaippainen hyperboloidi; jos d = -1, pinta on kaksivaippainen hyperboloidi. Jos d = 0, kyseessä on näiden väliin jäävä kartiopinta, jota kutsutaan myös hyperboloidien asymptoottikartioksi.

Jos kartiotapauksessa a = b, saadaan suora ympyräkartio, ts. pinnan poikkileikkaus akselia vastaan kohtisuoralla tasolla on ympyrä.

  [#] yhtälö
[#] koordinaatisto (xyz-)
[#] hyperbeli
[#] kartiopinta
[#] kartiopinta
[#] ympyräkartio (suora)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12