[#] Sisällön pääryhmät --> Potenssit ja polynomit --> Juuret [ 1 2 3 ]
ESITIEDOT: [#] potenssi
KATSO MYÖS: [#] reaalifunktiot, [#] kompleksiluvut
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Juuret

Luvun a neliöjuureksi kutsutaan lukua, joka toiseen potenssiin korotettuna antaa luvun a. Kyseessä on siten yhtälön x2 = a ratkaisu.

Vastaavalla tavalla määritellään korkeammat juuret. Jos n on luonnollinen luku, niin n:s juuri luvusta a on luku, joka korotettuna potenssiin n antaa luvun a, ts. kyseessä on yhtälön xn = a ratkaisu.

Tapauksessa n = 3 käytetään nimitystä kuutiojuuri.

Edellä olevat määrittelyt merkitsevät, että juuren arvo ei (yleensä) ole yksikäsitteinen. Esimerkiksi luvun 4 neliöjuuria ovat +2 ja -2. Arvojen lukumäärä riippuu siitä, mistä joukosta niitä etsitään. Jos haetaan reaalisia arvoja, luvulla -4 ei ole neliöjuuria lainkaan; kompleksilukujoukosta haettaessa arvoja on kaksi: 2i ja -2i.

Kysymys arvojen lukumäärästä ratkeaa polynomiyhtälöiden ominaisuuksien avulla: Koska n:s juuri luvusta a on yhtälön xn = a ratkaisu, arvoja on kompleksitasossa täsmälleen n kappaletta. Poikkeuksena on tapaus a = 0, jolloin ainoa juuri on 0. Jotkut juurista voivat olla reaalisia, mutta ainoastaan neliöjuuren tapauksessa voivat kaikki — molemmat — olla reaalisia.

Esimerkiksi kuutiojuuri luvusta -8 saa reaalisen arvon -2, mutta sillä on myös kompleksiset arvot 1 ± i V~ --
  3. Kuudennella juurella luvusta 729 on kuusi arvoa: ±3, 3
2(±1 ± i V~ --
  3), missä jälkimmäisen lausekkeen ±-merkit valitaan toisistaan riippumattomasti ja saadaan siis neljä eri kombinaatiota.

Lukija piirtäköön eo. juurten sijainnin kompleksitasoon. Syntyvä kuvio on yleistettävissä: Luvun a n:nnen juuren kaikki arvot sijaitsevat tasavälisesti kompleksitason origokeskisellä ympyrällä.

  [#] potenssi (kokonaisluku-)
[#] yhtälö
[#] yhtälö (polynomi-)
[#] luonnollinen luku
[#] reaaliluku
[#] kompleksiluku
[#] yhtälö (polynomi-)
[#] kompleksitaso

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12