[#] Sisällön pääryhmät --> Potenssit ja polynomit --> Juuret [ 1 2 3 ]
ESITIEDOT: [#] potenssi
KATSO MYÖS: [#] reaalifunktiot, [#] kompleksiluvut
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Juurifunktiot

Luvun x n:nnelle juurelle käytetään merkintää  V~ --
n x. Luku x on juurrettava, luku n on juuren indeksi.

Koska juurella kuitenkin on yleensä useita arvoja, kiinnitetään merkintä tarkoittamaan yhtä niistä. Tällöin puhutaan juurifunktiosta tai juuren päähaarasta.

Jos juurrettava x on positiivinen, on kaikilla juurilla ainakin reaalinen ja positiivinen arvo. Merkintä  V~ --
n x tarkoittaa tätä. Sama asia voidaan ilmaista myös potenssifunktion avulla: n V~ x- = x1/n.

Aina on myös n V~  --
  0 = 0.

Esimerkiksi (reaalinen) neliöjuurifunktio  V~ --
  x — lyhyemmin yleensä neliöjuuri — määritellään vain, kun x on reaalinen ja > 0. Kahdesta mahdollisesta neliöjuuren arvosta valitaan positiivinen, jolloin esimerkiksi  V~ --
 16 = +4. Seurauksena on kaikille reaaliluvuille a laskusääntö  V~ a2- = |a|, koska a2 on aina > 0 ja juuri siis voidaan muodostaa, mutta a itse voi olla negatiivinenkin.

Neliöjuurella on myös negatiivinen haara, funktion ns. sivuhaara, jolloin funktion arvoksi valitaan negatiivinen vaihtoehto. Sivuhaaran mukaan laskien on reaaliluvun x > 0 neliöjuuri - V~ x-.

Laskimien ja tietokoneohjelmien neliöjuurifunktiot toimivat ainakin numeerisia arvoja laskettaessa poikkeuksetta positiivisen haaran (päähaaran) mukaisesti. Lausekkeita käsiteltäessä asia ei kaikissa tietokoneohjelmissa ole yhtä selvä, vaan saattaa jäädä käyttäjän vastuulle.

Yleisesti: Jos x on reaalinen ja > 0, tarkoittaa  --
n V~ x sitä n:ttä juurta, joka on reaalinen ja > 0.

Jos n on pariton, tämä on juurifunktion ainoa (reaalinen) haara. Jos n on parillinen, juurifunktiolla on myös negatiivinen haara - V~ --
 nx.

  [#] funktio
[#] potenssi (murto-)
[#] potenssifunktio
[#] reaaliluku

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12