[#] Sisällön pääryhmät --> Potenssit ja polynomit --> Potenssi [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] juuret, [#] reaalifunktiot, [#] kompleksiluvut
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Kokonaislukupotenssit

Olkoon tavoitteena määritellä potenssi xa, missä kantaluku x ja eksponentti a ovat mitä tahansa reaalilukuja. Määrittely tapahtuu useassa vaiheessa eikä tavoitteeseen täydelleen päästä: kantalukua x joudutaan jossakin määrin rajoittamaan.

1) Olkoon aluksi eksponentti luonnollinen luku n, ts. n on kokonaisluku ja > 1. Tällöin asetetaan

xn = x-.x-.....x
    n kpl .

Kantaluku x voi olla mikä tahansa reaaliluku. Selvästikin on voimassa kertolaskusääntö xn . xm = xn+m ja potenssiinkorotussääntö (xn)m = xnm.

2) Jos eksponentti on negatiivinen, määritellään

x-n =  1
-n-
x.

Tällöin tulee luonnollisesti olla x/=0.

Motiivina määrittelyssä on halu säilyttää em. potenssien kertolaskusääntö voimassa: Onhan nimittäin elementaarien supistussääntöjen mukaisesti esimerkiksi x5/x3 = x2, x3/x5 = 1/x2 ja nämä voidaan eo. määrittelyn turvin kirjoittaa x5 . x-3 = x2, x3 . x-5 = x-2, jolloin laskusääntö säilyy voimassa.

3) Jos on n = 0, määritellään

x0 = 1.

Motiivina on triviaali yhtälö xn/xn = 1, jonka vasen puoli kohdan 2 mukaan laskien saa muodon xn-n = x0. Jotta murtolauseke xn/xn ei saisi epämääräistä muotoa 0/0, on oletettava x/=0.

Potenssi on siis saatu määritellyksi kaikille kokonaislukueksponenteille.

  [#] reaaliluku
[#] luonnollinen luku
[#] kokonaisluku
[#] supistaminen

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12