[#] Sisällön pääryhmät --> Yhtälöt ja epäyhtälöt --> Juuriyhtälöt [ 1 2 ]
ESITIEDOT: [#] yhtälöt, [#] juuret
KATSO MYÖS: [#] polynomiyhtälöt
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Juuriyhtälön ratkaiseminen

Juuriyhtälöksi kutsutaan yhtälöä, joka sisältää juurilausekkeita, useimmiten neliöjuuria. Luonnollista on rajoittaa tarkastelu reaalialueelle, ts. yhtälöiden kertoimet ovat reaalisia ja etsitään vain reaalisia ratkaisuja.

Juuriyhtälön ratkaisemisessa pyrkimyksenä on yleensä korottaa yhtälön molemmat puolet potenssiin siten, että juuret katoavat. Välttämättä tämä ei onnistu yhdessä vaiheessa, vaan ensimmäisen korotuksen ja tuloksen sieventämisen jälkeen voidaan tarvita uusia.

Yhtälön puolittainen potenssiin korottaminen johtaa usein uuteen yhtälöön, jolla on muitakin juuria kuin alkuperäisellä. Tämän johdosta on välttämätöntä lopuksi tarkistaa, toteuttavatko saadut tuntemattoman arvot todella myös alkuperäisen yhtälön.

  [#] yhtälö
[#] neliöjuuri
[#] potenssi (kokonaisluku-)
[#] sieventäminen (yhtälön)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12