[#] Sisällön pääryhmät --> Yhtälöt ja epäyhtälöt --> Yhtälöt [ 1 2 3 ]
ESITIEDOT:
KATSO MYÖS: [#] polynomiyhtälöt, [#] juuriyhtälöt, [#] itseisarvoyhtälöt, [#] transkendenttiyhtälöt, [#] trigonometrian kaavat, [#] logaritmifunktio, [#] Newtonin iteraatio, [#] yhtälöryhmät
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Yhtälöiden sieventäminen

Yhtälöiden sieventäminen tapahtuu siirtämällä termejä puolelta toiselle (jolloin termin merkki muuttuu) ja kertomalla tai jakamalla yhtälön molemmat puolet samalla luvulla tai lausekkeella. Jos lauseke on = 0 joillakin tuntemattoman arvoilla, näiden merkitys yhtälön ratkaisun kannalta on tutkittava erikseen.

Yhtälön molempiin puoliin voidaan kohdistaa myös sama funktio ja saadaan uusi yhtälö, jolla on ratkaisuina ainakin samat tuntemattoman arvot kuin alkuperäisellä yhtälöllä. Jos siis x0 toteuttaa yhtälön f(x) = g(x), se toteuttaa myös yhtälön h(f(x)) = h(g(x)). Juuria voi kuitenkin tulla lisää. Esimerkiksi yhtälön  V~ --
  x = x - 2 ainoa juuri on x = 4, mutta jos yhtälön kumpikin puoli korotetaan neliöön (so. niihin kohdistetaan funktio h(u) = u2), saadaan x = x2 - 4x + 4, jolla on kaksijuurta, x = 4 ja x = 1. Samoin: Yhtälön x = -x ainoa ratkaisu on x = 0, mutta yhtälön cos x = cos(-x) ratkaisuksi kelpaa mikä luku tahansa!

Jos funktio h on aidosti kasvava (tai aidosti vähenevä), ovat yhtälöt f(x) = g(x) ja h(f(x)) = h(g(x)) yhtäpitäviä, ts. niillä on samat juuret. Tämä seuraa siitä, että tällöin on myös olemassa käänteisfunktio h-1 ja toiseen suuntaan siirtyminen on itse asiassa tämän kohdistamista jälkimmäisen yhtälön kumpaankin puoleen. Siten esimerkiksi yhtälöillä ln(x2 + 1) = ln(x2 + 2x + 2) ja x2 + 1 = x2 + 2x + 2 on samat juuret.

  [#] kosini
[#] kasvava (funktio)
[#] kasvava (funktio)
[#] vähenevä (funktio)
[#] vähenevä (funktio)
[#] käänteisfunktio
[#] käänteisfunktio
[#] logaritmifunktio

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12