[#] Sisällön pääryhmät --> Kulma, kolmio, monikulmio ja -tahokas --> Kolmio [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]
ESITIEDOT: [#] piste, [#] suora, [#] kulma
KATSO MYÖS: [#] geometriset probleemat, [#] Pythagoraan lause, [#] monikulmiot
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Kolmioiden yhtenevyys

Kahta (euklidisen geometrian) kolmiota sanotaan yhteneviksi, jos ne voidaan siirtää toistensa päälle siten, että kärjet yhtyvät, jolloin myös sivut yhtyvät. Tällöin on sallittua myös kääntää kolmio peilikuvakseen, ts. siirtää ja kiertää sitä kolmiulotteisessa avaruudessa. Yhtyvät kärjet, kulmat ja sivut ovat kolmioiden vastinkärkiä, vastinkulmia ja vastinsivuja, yleisemmin vastinosia.

Yhtenevien kolmioiden vastinkulmat ovat pareittain yhtä suuria, samoin vastinsivut.

Alla olevan kuvion kolmiot ovat kaikki yhteneviä:

Synteettisen geometrian päättelyt perustuvat usein kolmioiden todistamiseen yhteneviksi. Tällöin nojaudutaan yleensä johonkin seuraavassa esitettävään kolmioiden yhtenevyyttä koskevaan lauseeseen.

  [#] geometria (euklidinen)
[#] geometria (euklidinen)
[#] geometria (synteettinen)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12