[#] Sisällön pääryhmät --> Kulma, kolmio, monikulmio ja -tahokas --> Kolmio [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ]
ESITIEDOT: [#] piste, [#] suora, [#] kulma
KATSO MYÖS: [#] geometriset probleemat, [#] Pythagoraan lause, [#] monikulmiot
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Sini- ja kosinilauseen todistamisesta

Sinilauseen ensimmäinen osa sin a = a/(2r) voidaan todistaa muodostamalla kolmion ympäri piirretyn ympyrän sisään uusi kolmio, jonka yhtenä sivuna on alkuperäisen kolmion sivu a ja toisena ympyrän halkaisija. Halkaisijan vastainen kulma (ympyrän kehäkulma) on suora, kuten esimerkiksi vektorigeometrialla nähdään. Tulos seuraa tämän jälkeen sinin määritelmästä (vastainen kateetti / hypotenuusa) ja siitä, että ympyrässä kaikki samaa kaarta vastaavat kehäkulmat ovat yhtä suuria.

Kosinilauseen todistaminen on yksinkertainen vektorigeometrian sovellus: Jos kolmion sivuvektorit ovat a ja b, on kolmannen sivun vektoriesitys a - b. Tällöin on skalaaritulon ominaisuuksien perusteella

c2 = (a - b) . (a - b) = a . a + b . b - 2a . b = a2 + b2 - 2ab cos g.

Kosinilause on itse asiassa Pythagoraan lauseen yleistys: Jos g = 90o, saadaan Pythagoraan lause.

  [#] kehäkulma (esimerkki)
[#] kehäkulma (esimerkki)
[#] kehäkulma
[#] trigonometrinen funktio (suorakulmaisessa kolmiossa)
[#] geometria (vektori-)
[#] skalaaritulo
[#] Pythagoraan lause

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12