[#] Sisällön pääryhmät --> Alkeisfunktiot --> Logaritmifunktio [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot, [#] eksponenttifunktio
KATSO MYÖS:
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Eksponentti- ja logaritmiyhtälöt

Eksponentti- ja logaritmiyhtälöitä saattaa olla mahdollista ratkaista laskusääntöjä käyttäen. Yleensä ne kuitenkin ovat sellaisia transkendenttiyhtälöitä, joissa ainoa mahdollisuus on numeerinen ratkaiseminen esimerkiksi Newtonin iteraatiota käyttäen.

1) Yhtälö

4x + 4-x = 5/2

voidaan ratkaista kertomalla se ensin tekijällä 4x, jolloin saadaan toisen asteen yhtälö tuntemattomana 4x:

(4x)2 - 524x + 1 = 0.

Tällä on juuret 4x = 2 ja 4x = 1
2. Ottamalla kummastakin puolesta 2-kantainen logaritmi saadaan x = 1
2 ja x = -1
2.

2) Yhtälö

logx2 + 2 = logx(1 - x)

voidaan logaritmin laskusääntöjen avulla sieventää muotoon

logx1- x
------
  2 = 2.

Jotta esiintyvä x-kantainen logaritmifunktio olisi määritelty, on ilmeisestikin oltava x > 0, x/=1 ja 1 - x > 0.

Ottamalla kummastakin puolesta x-kantainen eksponenttifunktio saadaan toisen asteen yhtälö 1
2(1 - x) = x2. Tämän juuret ovat x = -1 ja x = 1
2, joista vain jälkimmäinen täyttää määrittelyehdot. Ainoa ratkaisu on siis x = 1/2.

  [#] eksponenttifunktio
[#] yhtälö (transkendentti-)
[#] Newtonin iteraatio
[#] yhtälö (toisen asteen)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12