[#] Sisällön pääryhmät --> Alkeisfunktiot --> Eksponenttifunktio [ 1 2 3 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot, [#] potenssi
KATSO MYÖS: [#] logaritmifunktio
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Eksponenttifunktion määrittely ja perusominaisuudet

Yleinen eksponenttifunktio expa : R --> R määritellään asettamalla

expa(x) = ax.

Luku a on eksponenttifunktion kantaluku, jonka tulee olla > 0, koska potenssi ei muutoin ole — ongelmitta — määritelty kaikilla reaalisilla eksponenteilla x. Tapaus a = 1 antaa vakiofunktion (= 1) eikä ole mielenkiintoinen.

Usein eksponenttifunktiolla tarkoitetaan tapausta, jossa kantalukuna on Neperin luku e  ~~ 2.71828. Tällöin merkitään ex = exp(x).

Eksponenttifunktion tärkeimmät ominaisuudet ovat seuraavat:

  1. Funktio on määritelty kaikilla reaalisilla arvoilla x ja se saa arvokseen kaikki positiiviset reaaliluvut.
  2. Funktio on aidosti kasvava, jos a > 1 ja aidosti vähenevä, jos 0 < a < 1.
  3. Potenssin laskusääntöjen perusteella on

    ax1ax2 = ax1+x2 eli expa(x1) expa(x2) = expa(x1 + x2),
    (ax)y = axy eli (expa(x))y = expa(xy).

  [#] funktio
[#] potenssi (kokonaisluku-)
[#] potenssi (murto-)
[#] potenssi (irrationaali-)
[#] potenssi (kompleksinen)
[#] Neperin luku
[#] kasvava (funktio)
[#] kasvava (funktio)
[#] vähenevä (funktio)
[#] vähenevä (funktio)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12