[#] Sisällön pääryhmät --> Alkeisfunktiot --> Logaritmifunktio [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot, [#] eksponenttifunktio
KATSO MYÖS:
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Logaritmifunktion määrittely

Eksponenttifunktio expa(x) = ax, missä a > 1, on määritelty kaikilla reaaliarvoilla x, on aidosti kasvava ja saa arvoikseen kaikki positiiviset reaaliarvot. Tällöin kyseessä on bijektio R --> R+ ja sillä on käänteisfunktio R+ --> R. (R+ = positiiviset reaaliluvut.)

Käänteisfunktiota kutsutaan a-kantaiseksi logaritmiksi ja merkitään loga. Siis

y = expa(x) = ax <====> x = logay.

Jos erityisesti kantalukuna on Neperin luku e, puhutaan luonnollisesta logaritmista, jota merkitään ln. Jos kantalukuna on 10, kyseessä on Briggsin logaritmi merkintänä yleensä lg.

Vastaava päättely kuin edellä voidaan tehdä myös tapauksessa 0 < a < 1. Ainoana erona on, että eksponenttifunktio expa ei tällöin ole aidosti kasvava vaan vähenevä. Tällaisia logaritmifunktioita ei kuitenkaan yleensä käytetä.

Jos a > 1, on logaritmifunktio aidosti kasvava; jos 0 < a < 1, niin aidosti vähenevä.

Koska a0 = 1 ja a1 = a, on kantaluvusta a riippumatta

loga1 = 0 ja logaa = 1,

ts. ’ykkösen logaritmi on nolla’ ja ’kantaluvun logaritmi on yksi’.

  [#] funktio
[#] eksponenttifunktio
[#] kasvava (funktio)
[#] kasvava (funktio)
[#] bijektio
[#] käänteisfunktio
[#] käänteisfunktio
[#] Neperin luku
[#] vähenevä (funktio)
[#] vähenevä (funktio)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12