[#] Sisällön pääryhmät --> Potenssit ja polynomit --> Polynomien tekijöihin jako [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: [#] polynomit, [#] reaaliluvut, [#] kompleksiluvut
KATSO MYÖS: [#] polynomiyhtälöt
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Tekijöihin jako polynomin nollakohtien avulla

Kysymys yhden muuttujan polynomin tekijöihin jaosta voidaan ratkaista polynomiyhtälöiden teorian avulla. Jos nimittäin

p(x) = anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0

on astetta n oleva polynomi, jonka nollakohdat, so. polynomiyhtälön p(x) = 0 ratkaisut ovat x1,  x2,  ...,  xn, voidaan kirjoittaa

p(x) = an(x - x1)(x - x2)...(x - xn),

jolloin polynomi on tullut jaetuksi ensimmäistä astetta oleviin tekijöihin. Menettely perustuu ns. algebran peruslauseeseen.

Jos kaikki nollakohdat ovat reaalisia, tekijöihin jako onnistuu reaalialueella; jos joukossa on kompleksilukuja, jako on mahdollinen vain kompleksialueella.

Esimerkiksi: Toisen asteen yhtälön x2 - 2x - 1 = 0 juuret ovat x1 = 1 + V~ --
 2 ja x2 = 1 - V~ --
 2. Nämä ovat siis polynomin x2 - 2x - 1 nollakohdat ja tekijöihin jaoksi saadaan

x2 - 2x - 1 = (x - x1)(x - x2) = [x - (1 + V~ --
 2)][x - (1 - V~ --
 2)].

Kuudennen asteen polynomin x6 + 1 kaikki nollakohdat ovat

x1 = V~ 
-32- + i2, x2 = i, x3 = - V~ -
-23 + i2,
x4 = - V~ 
-3-
2 - i
2, x5 = -i, x6 = V~ -
--3
 2 - i
2.

Tekijöihin jako kompleksialueella on tällöin

x6 + 1 = (x - i)(x + i)(x + V~ 3
 2 - i
2)(x + V~ 3
 2 + i
2)(x - V~ 3
 2 - i
2)(x - V~ 3
2 + i
2),

mistä päästään reaalialueen tekijöihin kertomalla aina kaksi perättäistä tekijää keskenään:

x6 + 1 = (x2 + 1)(x2 + V~ --
 3x + 1)(x2 - V~ --
 3x + 1).

Menettely pätee kaikille reaalikertoimisille polynomeille, koska näiden kompleksiset nollakohdat muodostavat aina liittolukupareja.

  [#] yhtälö (polynomi-)
[#] algebran peruslause
[#] reaaliluku
[#] kompleksiluku
[#] yhtälö (toisen asteen)
[#] liittoluku

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12