[#] Sisällön pääryhmät --> Potenssit ja polynomit --> Polynomit [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: [#] summa ja tulo
KATSO MYÖS: [#] potenssi, [#] polynomien tekijöihin jako, [#] polynomiyhtälöt, [#] binomi- ja multinomikertoimet, [#] reaalifunktiot
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Polynomi

Yhden muuttujan — tässä x polynomiksi kutsutaan lauseketta

anxn + an-1xn-1 + ... + a1x + a0 =  sum n

k=0akxk.

Muuttujasta x esiintyy siis vain ei-negatiivisia kokonaislukupotensseja. Luvut ak ovat polynomin kertoimet. Jos ne ovat kaikki reaalisia, puhutaan reaalikertoimisesta polynomista; jos joukossa on myös imaginaarilukuja, polynomi on kompleksikertoiminen. (Reaalikertoiminen polynomi on siis kompleksikertoimisen erikoistapaus, ts. vaikka kaikki kertoimet olisivatkin reaalisia, voidaan polynomia ajatella kompleksikertoimisena.)

Muuttujan korkein esiintyvä potenssi on polynomin asteluku. Eo. polynomin asteluku on siis n, jos an/=0.

Yksinkertaisia esimerkkejä muuttujan x polynomeista ovat x2 + x + 1, xn - an, 3. Näiden asteluvut ovat 2, n ja 0.

Puhutaan myös usean muuttujan polynomeista. Tällaisia ovat esimerkiksi

xn - yn, xy4 + x3y2 + 2x2 + 3x + y + 5 ja x2y3z4 + y5z6 + z7,

joissa muuttujia ovat x, y ja z.

Yhtä ainoata luonnollista tapaa järjestää usean muuttujan polynomin termit ei ole. Esimerkeistä keskimmäinen voidaan esittää mm. muodoissa

xy4 + x3y2 + y + (2x2 + 3x + 5) ja y2x3 + 2x2 + (y4 + 3)x + (y + 5)

riippuen siitä kumman muuttujan mukaan potenssit ensisijaisesti järjestetään. Ensimmäinen esimerkki voidaan katsoa myös yhden muuttujan x polynomiksi, jos symbolin y katsotaan olevan vakio.

Polynomi, jossa on vain yksi termi, on monomi, esimerkiksi xyz. Kahden termin polynomi on binomi, kolmen termin trinomi; esimerkkejä ovat 2x + 19y7 ja x2 + x + 1. Jos termejä on useampia, puhutaan multinomeista.

  [#] potenssi (kokonaisluku-)
[#] reaaliluku
[#] kompleksiluku
[#] termi

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12