[#] Sisällön pääryhmät --> Potenssit ja polynomit --> Polynomien tekijöihin jako [ 1 2 3 4 ]
ESITIEDOT: [#] polynomit, [#] reaaliluvut, [#] kompleksiluvut
KATSO MYÖS: [#] polynomiyhtälöt
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Polynomien alkeellinen tekijöihin jako

Polynomien tekijöihin jako on usein tarvittava apukeino. Tärkeitä peruskaavoja ovat seuraavat:

x2 - y2 = (x - y)(x + y),
xn - yn = (x - y)(xn-1 + xn-2y + xn-3y2 + ... + xyn-2 + yn-1)

sekä parittomilla arvoilla n

xn + yn  =  (x + y)(xn-1 - xn-2y + xn-3y2 - ... - xyn-2 + yn-1).

Lisäksi polynomien tekijöihin jaossa voidaan käyttää binomikaavaa (Pascalin kolmiota) tai multinomikaavaa käänteiseen suuntaan.

Polynomin tekijöihin jakoa tarvitaan usein lausekkeiden sieventämisessä. Tällöin eo. kaavoja joudutaan käyttämään molempiin suuntiin. Sieventämisen tavoite ei yleensä ole itsestään selvä, vaan se riippuu yhteydestä: mitä lausekkeelle on seuraavaksi tarkoitus tehdä. Esimerkiksi ei ole selvää, kumpaa seuraavista muodoista on pidettävä sievempänä:

1 + x11
-------
 1 + x = 1 - x + x2 - x3 + x4 - x5 + x6 - x7 + x8 - x9 + x10.

  [#] binomikaava
[#] binomikaava
[#] Pascalin kolmio
[#] multinomikaava
[#] multinomikaava

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12