[#] Sisällön pääryhmät --> Alkeisfunktiot --> Trigonometrian kaavat [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT: [#] trigonometriset funktiot
KATSO MYÖS:
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Trigonometriset yhtälöt

Trigonometristen yhtälöiden ratkaisemisessa pyritään yhtälöä sieventämään trigonometrian kaavojen avulla. Tavoitteena on esimerkiksi saattaa yhtälö muotoon sin f(x) = sin g(x) tai vastaavaan jonkin muun trigonometrisen funktion sisältävään muotoon.

Näistä yhtälöistä voidaan pudottaa trigonometrinen funktio pois ottamalla huomioon funktion symmetriaominaisuudet ja jaksollisuus. Eri funktioiden tapauksissa tämä merkitsee seuraavaa:

sin a = sin b ===> a = b + 2kp tai a = p - b + 2kp,
cos a = cos b ===> a = b + 2kp tai a = -b + 2kp,
tan a = tan b ===> a = b + kp.

Symboli k tarkoittaa kaikkialla mitä tahansa kokonaislukua.

  [#] yhtälö (transkendentti-)
[#] trigonometrinen funktio (yleinen määritelmä)
[#] jaksollinen (funktio)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12