[#] Sisällön pääryhmät --> Alkeisfunktiot --> Trigonometriset funktiot [ 1 2 3 4 5 6 7 ]
ESITIEDOT: [#] reaalifunktiot
KATSO MYÖS: [#] trigonometrian kaavat, [#] kolmio, [#] kulma
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Trigonometristen funktioiden yleinen määrittely

Mielivaltaisen kulman a trigonometriset funktiot määritellään yksikköympyrän avulla.

Yksikköympyrä on origokeskinen ympyrä, jonka säde on = 1. Kulma a sijaitsee siten, että sen kärki on origossa ja oikea kylki (alkukylki) positiivisella x-akselilla. Jos vasen kylki (loppukylki) yhtyy oikeaan kylkeen, kulman suuruus on = 0. Kulma kasvaa, kun loppukylki kiertyy positiiviseen kiertosuuntaan, so. vastapäivään. Kylki voi kiertyä useita kierroksia, jolloin saadaan miten suuria kulmia tahansa. Vastaavasti negatiiviseen suuntaan (myötäpäivään) kiertyminen merkitsee kulman pienenemistä ja negatiivisia kulmia.

Kulman a suuruus mitataan yleensä radiaaneissa puhuttaessa yleisistä trigonometrisista funktioista.

Kulman a kiertyvä loppukylki kohdatkoon yksikköympyrän pisteessä (x, y). Kuuden trigonometrisen funktion määritelmät ovat tällöin seuraavat:

sini:  sin a = y; kosini:  cos a = x;
    
tangentti: tan a = y
--
x = sin a
-----
cos a; kotangentti: cot a = x
--
y = cos a
-----
 sin a;
    
sekantti:  sec a = 1-
x = --1--
cosa; kosekantti:  csc a = 1-
y = --1--
sina.

Jos a on ensimmäisen neljänneksen kulma, so. x > 0, y > 0, yhtyvät sinin, kosinin, tangentin ja kotangentin määritelmät suorakulmaisen kolmion avulla annettuihin. Yleiset määritelmät ovat siten aiempien yleistyksiä.

Funktiot sini, kosini ja tangentti ovat yleisesti käytettyjä. Kotangentti, sekantti ja kosekantti ovat harvinaisempia, mutta varsinkin kahta viimeistä näkee melko paljon amerikkalaisissa oppikirjoissa. Myös monet matemaattiset tietokoneohjelmistot käyttävät niitä.

  [#] kulma (taso-)
[#] ympyrä
[#] origo
[#] origo
[#] kiertosuunta (positiivinen)
[#] kiertosuunta (positiivinen)
[#] radiaani

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12