[#] Sisällön pääryhmät --> Geometrian peruskäsitteet --> Vektorialgebra [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] vektori
KATSO MYÖS: [#] determinantti
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Vektoritulo

Vektoritulo eli ristitulo voidaan määritellä vain avaruuden vektoreille. Sitä merkitään a × b ja se määritellään seuraavilla ehdoilla:

Geometrisilla tarkasteluilla on mahdollista osoittaa, että ristitulo noudattaa osittelulakeja, so.

a × (b + c) = a × b + a × c (a + b) × c = a × c + b × c.

Skalaariset kertoimet voidaan myös kerätä yhteen:

(ca) × (mb) = cm(a × b).

Vaihdannainen tai liitännäinen ei vektoritulo sen sijaan ole. Tekijöiden järjestystä vaihdettaessa muuttuu merkki: a × b = -b × a. Esimerkiksi on (i × j) × j = k × j = -i ja i × (j × j) = i × o = o eikä liitännäisyys siis päde.

Vektorin vektoritulo itsensä kanssa on nollavektori: a × a = o. Tällöin nimittäin vektoreiden välinen kulma on h = 0, jolloin tulovektorin pituus on = 0.

  [#] vektori
[#] pituus (vektorin)
[#] kulma (taso-)
[#] koordinaatisto (oikeakätinen)
[#] nollavektori
[#] osittelulaki
[#] vaihdannaisuus
[#] liitännäisyys

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12