[#] Sisällön pääryhmät --> Geometrian peruskäsitteet --> Vektorialgebra [ 1 2 3 4 5 ]
ESITIEDOT: [#] vektori
KATSO MYÖS: [#] determinantti
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Vektorin komponentti

Vektorin b skalaarikomponentti vektorin a suunnalle on

|b| cos h = a .b-
 |a| = a0 . b.

Tämä voi myös olla negatiivinen, jos vektoreiden välinen kulma h on > p/2.

Vastaavasti saadaan vektorin b vektorikomponentti vektorin a suunnalle liittämällä skalaarikomponenttiin suunta:

|b| cos h a0 = a .b
-----
 |a|2 a = (a0 . b) a0.

Vektorikomponentin suunta on siis joko vektorin a suunta tai sille vastakkainen suunta riippuen skalaaritulon a . b merkistä, ts. siitä, onko vektori b pikemminkin saman- vai vastakkaissuuntainen kuin a.

Jos vektori on esitetty lineaariyhdistelynä kantavektoreista, siis b = bxi + byj + bzk, on

b . i = bxi . i + byj . i + bzk . i = bx.

Kerroin bx on siis vektorin b skalaarikomponentti kantavektorin i suunnalle eli x-akselille; lineaariyhdistelyn termi bxi on vastaavasti vektorikomponentti. Vastaava pätee luonnollisesti muillekin kantavektoreille.

  [#] vektori
[#] kosini
[#] yksikkövektori
[#] lineaariyhdistely
[#] kantavektori

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12