[#] Sisällön pääryhmät --> Käyrät ja pinnat --> Ympyrä [ 1 2 3 4 5 6 ]
ESITIEDOT: [#] käyrä, [#] kulma, [#] piste, [#] suora
KATSO MYÖS: [#] toisen asteen käyrät
[#] Kansisivu
[#] Sisältö
[#] Hakemisto


Sektori ja segmentti

Olkoot A ja B kaksi ympyrällä (ympyrän kehällä) olevaa pistettä. Nämä jakavat ympyrän kahteen kaareen; ellei toisin mainita, kaarella AB tarkoitetaan näistä pienempää.

Kun kaaren päätepisteet A ja B yhdistetään ympyrän keskipisteeseen K, muodostuu kaarta vastaava keskuskulma AKB. Kaaren AB suuruutta mitataan sen keskuskulman suuruuden avulla yksikkönä aste, radiaani, tms. Kaaren AB ja säteiden KA ja KB rajaama tasoalue on ympyrän sektori.

Ympyrän sekantti, so. suora, joka leikkaa ympyrää kahdessa pisteessä, jakaa ympyräalueen kahteen osaan. Näitä kutsutaan ympyrän segmenteiksi. Ellei toisin mainita, tarkoitetaan kahdesta mahdollisesta pienempää. Sekantista ympyrän sisään jäävä osa on ympyrän jänne. Jos sekantti erityisesti kulkee ympyrän keskipisteen kautta, jännettä sanotaan ympyrän halkaisijaksi.

  [#] kulma (taso-)
[#] sektori
[#] sektori (ala)
[#] sekantti (suora)
[#] segmentti
[#] segmentti (ala)

Kivelä, M niinkuin matematiikka, versio 1.12