Ohjelmat:

 - DEW1
 - DEWn

Ohjeet:

 - Yleistä
 - DEW1
 - DEWn
 - Yhtälöparseri

DEW1

DEW1 piirtää sille syötetyn ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälön ratkaisun kuvaajan y-t -koordinaatistoon alkuarvoilla t0 ja y0. Ohjelma piirtää automaattisesti yhtälön suuntakentän.

Käyrän piirtäminen (Initial values)

Käyrä piirretään lähtöarvoilla t0 ja y0. Arvot voidaan syöttää joko kirjoittamalla arvot t= ja y= tekstikenttiin ja painamalla Draw -nappia tai valitsemalla arvot hiirellä suoraan koordinaatistosta.

Yhtälön syöttäminen (Equation)

Piirrettävä yhtälö joko valitaan valmiista esimerkeistä tai syötetään y':n mukaan ratkaistuna. Esimerkiksi yhtälö:

y' - 3*y + 2*t = 0

ratkaistaan ensin y':n suhteen:

y' = 3*y - 2*t,

jonka jälkeen syötetään yhtälön oikea puoli:

3*y - 2*t.

Lopuksi uusi yhtälö hyväksytään Read equation -napilla.

Asteikon muuttaminen (Scale)

Asteikkoa muutetaan säätämällä tmin, tmax, ymin ja ymax -arvoja. Lopuksi muutokset hyväksytään Change scale -napilla.

Numeerinen menetelmä (General)

Ratkaisukäyrän piirtämiseen käytettäväksi algoritmiksi valitaan joko adaptiivinen Runge-Kutta tai jokin kiinteään askelpituuteen perustuva menetelmä: Euler, parannettu Euler, Runge-Kutta tai Adams-Bashforth.

Kiinteään askelpituuteen perustuvan menetelmän askelpituus syötetään Stepsize-tekstikenttään.

Siivoaminen (General)

Clear -nappi siivoaa pois piirretyt käyrät.