Ohjelmat:

 - DEW1
 - DEWn

Ohjeet:

 - Yleistä
 - DEW1
 - DEWn
 - Yhtälöparseri

Yhtälöparseri

Molemmat appletit käyttävät samanlaista parseria. Parserin ymmärtämät laskutoimitukset, funktiot ja merkit:

-Peruslaskutoimitukset: +,-,*,/ sekä potenssi ^.
-Trigonometriset funktiot: sin(), cos(), tan(), asin(), acos(), atan().
-Alkeisfunktiot: exp(), sqrt(), log().
-Muut funktiot: abs(), sign().
-Sulut: ().
-Tuntemattomat:

  • DEW1: t, y.
  • DEWn: t, y0, y1, y2, ..., y11.
-DEWn komponentit erotetaan puolipisteellä: ;.

Operandien välissä on oltava operaattori. Esimerkiksi 2t+3y on syötettävä muodossa 2*t+3*y.